Upd

 
Man måste ju uppdatera om hur det går ute på tomten. I dagslägen är det mest bara skog.