Skärgården part 1

 
Detta fina lilla torp hade varit fint om man fick det framröjt lite. Aldrig sett en så igenväxt gård. På håll såg man bara hustaket.
 
 
Gömde sig en gammal snöskoter i snickarboden.
 
 
Båthuset har sett bättre dagar.